Sôi nỗi khai mạc Đại hội thể dục thể thao cấp xã lần thứ X năm 2024

             Đại hội Thể dục Thể thao các cấp được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/1 lần, không chỉ là câu chuyện về thi đấu giành thành tích thứ nhất, thứ nhì mà còn là sự đánh giá tổng thể năng lực chỉ đạo, điều hành và tổ chức của từng địa phương về phong trào thể thao trong một giai đoạn đầu tư, rút kinh nghiệm để đề ra định hướng phát triển trong một giai đoạn mới.

          Tính đến hết ngày 31/3/2024, toàn huyện có 08 địa phương tổ chức chương trình khai mạc Đại hội thể dục thể thao năm 2024 gồm: Tam Lộc, Phú Thịnh, Tam Thái, Tam Phước, Tam Đại, Tam Vinh, Tam An và Tam Thành. 03 địa phương còn lại là Tam Lãnh (sẽ tổ chức vào ngày 07/40, Tam Đàn: ngày 14/4 và Tam Dân: 15/4). Các địa phương đều chủ động thời gian, tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức, do đó, nghi thức lễ khai mạc Đại hội đều được diễn ra trang trọng, quy mô cả về phần lễ và phần hội; thu hút đông đảo sự hưởng ứng, cổ vũ của quần chúng Nhân dân. Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Tam An cho biết: “Đại hội thể dục thể thao được xem là ngày hội lớn trong phong trào thể dục thể thao của xã nhà, góp phần giữ gìn và phát huy các môn thể thao truyền thống của dân tộc, giúp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Đặc biệt, từ đây, địa phương phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng các vận động viên tiềm năng, đại diện cho xã tham gia Đại hội thể dục thể thao cấp huyện sắp đến”.

9e16f5edc5c16a9f33d026

Các đơn vị đóng chân trên địa bàn các địa phương cũng tham gia diễu hành biểu dương lực lượng 

Hầu hết, lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao gắn với phát động phong trào “Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân”; 100% các thôn, khối phố, các đơn vị đóng chân trên địa bàn các xã, thị trấn tham gia. Phần Lễ gồm các nội dung: tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng qua lễ đài; Chào cờ, Quốc ca; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Đốt lửa truyền thống; Phát biểu khai mạc Đại hội, kết hợp nêu ý nghĩa “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Bác Hồ. Phát động phong trào Ngày chạy Olimpic toàn dân; Tuyên thệ của trọng tài và tuyên thệ của vận động viên; Tặng hoa, cờ lưu niệm. Lồng ghép trong chương trình là phần đồng diễn, biểu diễn văn nghệ, thể dục thể thao…