Gần 100% hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến được Kho bạc Nhà nước huyện giải quyết đúng hạn, trước hạn

Quý I năm 2024, Kho bạc nhà nước (KBNN) Phú Ninh đã tiếp nhận và giải quyết 10.387 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), với tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt xấp xỉ 100% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Giao dịch viên KBNN Phú Ninh giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến

Quý 1 là thời gian cao điểm KBNN Phú Ninh triển khai các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực KBNN, vừa thực hiện kiểm soát, thanh toán, chỉnh lý ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023; vừa triển khai các nhiệm vụ của năm NSNN năm 2024; đồng thời tổ chức kiểm soát, thanh toán kịp thời các khoản chi phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Để tổ chức thực hiện thông suốt mọi hoạt động nghiệp vụ KBNN trong điều kiện áp lực về khối lượng công việc và thời gian thực hiện, nhất là thời gian chỉnh lý quyết toán NSNN, KBNN Phú Ninh đã triển khai có hiện quả, chất lượng việc tiếp nhận, giải quyết TTHC qua  dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) KBNN. 

Kết quả trong quý 1/2024, KBNN huyện đã tiếp nhận đúng hạn 10.387 hồ sơ TTHC, giải quyết đúng hạn 10.386/10.387 hồ sơ, đạt 99,99%. Đồng thời, đơn vị từ chối trả lại trên DVCTT 1.126 hồ sơ, do các đơn vị lập sai các yếu tố trên hồ sơ TTHC, nội dung thanh toán không đúng theo các quy định về quản lý NSNN… 

Kết quả giải quyết TTHC trên là nỗ lực, cố gắng lớn của tập thể công chức KBNN Phú Ninh; là yếu tố quan trọng, quyết định thành công công tác cải cách hành chính tại đơn vị với phương châm lấy chất lượng, sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu phấn đấu.

                                                              

                             

Tin liên quan