Huyện Phú Ninh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh

Trong những năm qua, chất lượng giáo dục toàn diện của huyện Phú Ninh đang từng bước được nâng lên, luôn nằm trong top đầu của tỉnh. Đạt được những kết quả đó là nhờ ngành giáo dục và đào tạo huyện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Huyện Phú Ninh là địa phương có truyền thống hiếu học, trọng đạo học, có nhiều người thành danh từ con đường khoa cử, học vấn. Cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp Nhân dân luôn quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Đó là một trong những cơ sở nền tảng quan trọng để giáo dục Phú Ninh phát triển, trong đó có giáo dục toàn diện.

Chất lượng giáo dục toàn diện chuyển biến tích cực

Bà Nguyễn Thị Nhàng – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Ninh cho biết, hiện nay, toàn huyện có 30/31 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 96,77%, trong đó 19 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 01, 11 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 02, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Chất lượng dạy và học đã được huyện quan tâm đầu tư đúng mức và không ngừng được nâng cao. 100% trẻ 5 tuổi, 81% trẻ 3, 4 tuổi được chăm sóc tại cơ sở giáo dục mần non; 36,9% trẻ dưới 3 tuổi đến nhà trẻ, trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm xuống còn 0,4%, thể thấp còi còn 0,6%; 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Đối với bậc tiểu học, 100% học sinh học 2 buổi/ngày; 99% học sinh hoàn thành Chương trình lớp học; 100% học sinh hoàn thành chương trình vào học lớp 6. Kết quả học tập của học sinh nghiệp trung học cơ sở đạt giỏi và xuất sắc chiếm tỉ lệ cao, trên 99,5% học sinh tốt nghiệp, 80% học sinh tốt nghiệp nghiệp trung học cơ sở tiếp tục tham gia học tại các trường trung học phổ thông, 70% học sinh vào học tại các trường nghề so số học sinh còn lại. 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, Phổ cập giáo dục trng học cơ sở mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2.

 

IMG_256

Hằng năm, huyện Phú Ninh luôn tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi các cấp

Tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện Phú Ninh tham gia và đạt nhiều kết quả cao. Tiêu biểu, thi Học sinh giỏi lớp 9 đạt 29 giải cá nhân và 01 giải Nhất đồng đội bộ môn Toán. Tại kỳ thi trưng bày sản phẩm dạy học STEM, huyện đạt 01 giải Ba và 03 giải Khuyến khích. Toàn huyện có 37 học sinh thi đỗ vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm tỉnh Quảng Nam năm học 2023 - 2024; trong đó có 03 học sinh đổ thủ khoa các môn: Ngữ văn, Hóa học và Toán.

Ngoài ra, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong các nhà trường cũng được duy trì và phát triển. Các câu lạc bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, võ thuật, cờ vua, đàn hát dân ca, bài chòi được thành lập. 100% các trường đã tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa tại địa phương và các huyện trong tỉnh. 

Công tác xã hội hóa cũng được phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chú trọng. Trong năm qua, phòng đã phối hợp với Hội khuyến học huyện, các xã, thị trấn và Hội đồng hương Phú Ninh huy động gần 01 tỷ đồng hỗ trợ tiếp sức đến trường cho học sinh, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện huyện nhà.

Với những nỗ lực của toàn ngành, năm 2023, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Ninh xếp vị thứ Nhất cụm đồng bằng cấp tỉnh; đạt tập thể lao động xuất sắc; được UBND huyện đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Những giải pháp trọng tâm

Đạt được những kết quả nỗi bật niêu trên, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện nhà, theo bà Nguyễn Thị Nhàng – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Ninh, phòng đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm.

Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 14/7/2021 của Huyện ủy, Đề án 01/ĐA-UBND ngày 12/01/2022 của UBND huyện về phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030.

Tiếp tục quy hoạch mạng lưới trường, lớp theo hướng tập trung và đồng bộ. Tranh thủ các chương trình mục tiêu, lồng ghép các nguồn vốn khác tiếp tục duy trì bền vững chuẩn quốc gia mức độ 01 và đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia mức độ 02 theo hướng mở rộng diện tích các trường, đầu tư chuẩn hóa về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Phát động phòng trào xây dựng 100% cảnh quang môi trường trường học thật sự sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và hiệu quả.

IMG_256

Cơ sở hạ tầng trường, lớp học được quan tâm đầu tư khang trang

Thực hiện nghiêm túc việc đổi mới căn bản phương pháp giảng dạy và hình thức, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy. Tổ chức và thực hiện có hiệu quả các hoạt động trải nghiệm, tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động ở địa phương. Thực hiện tốt việc hướng nghiệp, phân luồng đào tạo nghề cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.

Cạnh đó, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa các bậc học, môn học. Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có tư tưởng chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Hai tốt” trong ngành giáo dục. Chú trọng công tác phát triển đảng trong trường học và phát huy vai trò của tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớp; tổ chức phụ đạo học sinh yếu, kém; phối hợp với các hội, đoàn thể giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để duy trì số lượng, hạn chế thấp nhất học sinh bỏ học giữa chừng ở cấp trung học cơ sở.

Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, khảo sát thành lập đội tuyển và tổ chức bồi dưỡng ngay từ đầu năm học. Đối với đội tuyển học sinh giỏi lớp 8 các trường tổ chức bồi dưỡng tại đơn vị, riêng học sinh giỏi lớp 9, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức khảo sát, chọn lọc học sinh xuất sắc, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tập trung tại huyện, phân công giáo viên dạy giỏi, có kinh nghiệm thực hiện giảng dạy; tổ chức cho giáo viên sinh hoạt chuyên đề công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu để trao đổi kinh nghiệm. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng cao.

Đồng thời, phòng đã quan tâm đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia, thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục ở các cấp học; tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.

Thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài; xây dựng xã hội học tập, phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh; giáo dục văn hóa phải đi đôi với giáo dục thể chất, thẩm mỹ, giáo dục kỹ năng sống. Nhân rộng điển hình dạy tốt, học tốt cho các trường trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Những nhóm giải pháp trên đã được phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quán triệt trong toàn ngành. Trong quá trình thực hiện, tùy tình hình thực tiễn, có những nơi, những việc, những trường hợp cần có những giải pháp linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, nhưng tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với phát triển giáo dục mũi nhọn, mà Nghị quyết Đảng bộ huyện Phú Ninh khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định.

 

                                                                               

 

Tin liên quan