Phú Ninh tổ chức phản biện dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

Chiều ngày 23/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị phản biện dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Huyện Phú Ninh được thành lập năm 2005 trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Tam Kỳ để thành lập huyện Phú Ninh. Huyện Phú Ninh khi thành lập có diện tích trên 255,6 km², quy mô dân số hơn 84.477 người, với 10 đơn vị hành chính trực thuộc. Tháng 12 năm 2009 thành lập thêm thị trấn Phú Thịnh trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính xã Tam Vinh.

Theo dự thảo đề án do UBND huyện Phú Ninh xây dựng, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tam Vinh (có diện tích tự nhiên 13,84km2, đạt 46,13% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số 5.642 người, đạt 70,53% so với tiêu chuẩn) và thị trấn Phú Thịnh (có diện tích tự nhiên 6,48km2, đạt 46,29% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số 5.387 người, đạt 67,34% so với tiêu chuẩn) để thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã mới với diện tích tự nhiên 20,32km2, đạt 145,1% tiêu chuẩn, quy mô dân số 11.029 người, đạt 136,65 tiêu chuẩn. Dự kiến đặt tại trụ sở của đơn vị hành chính đô thị mới sau sáp nhập là trụ sở thị trấn Phú Thịnh hiện nay.

Quang cảnh hội nghị phản biện

Nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trường hợp nhập các đơn vị hành chính cùng cấp thì khuyến khích việc sử dụng một trong các tên gọi đã có của các đơn vị hành chính trước khi nhập để đặt tên cho đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp. Theo đó, dự thảo đề án đề xuất 2 phương án theo thứ tự ưu tiên là thị trấn Phú Thịnh và thị trấn Tam Vinh.

Tại hội nghị, đa phần ý kiến thảo luận của đại biểu tập trung phân tích về các yếu tố lịch sử cách mạng, những ưu điểm của việc lựa chọn tên gọi đơn vị hành chính đô thị mới là thị trấn Phú Thịnh theo phương án 1. Các ý kiến cũng thống nhất với phương án sử dụng, quản lý tài sau sắp xếp theo dự thảo đề án. Đối với việc sắp xếp, bố trí cán bộ của bộ máy hành chính mới, nhiều ý kiến lưu ý phải đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, đáp ứng hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Đại diện UBND huyện Phú Ninh ông Ninh Quang Thạnh – Trưởng phòng Nội vụ huyện, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính huyện Phú Ninh giải đáp, làm rõ hơn đối với các nội dung được nêu ra tại hội nghị. Đồng thời khẳng định, công tác tuyên truyền là nhiệm vụ hàng đầu, theo đó đề nghị cán bộ, đảng viên xã, thôn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân nắm, thống nhất với đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện, tạo điều kiện để triển khai thực hiện hiệu quả theo lộ trình đề ra… Ông Đặng Vân – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh ghi nhận, đánh giá cao ý kiến của đại điểu tham dự hội nghị, sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến thảo luận, đề xuất được nêu ra tại hội nghị để báo cáo cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu tiếp thu làm rõ dự thảo đề án. Trên cơ sở đó, hoàn chỉnh đề án với tính khả thi, khoa học, nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân 2 địa phương./.

                                                                                                   

Tin liên quan