Phú Ninh kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Chiều ngày 24/5,Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 13 hiệp thương cử bổ sung ủy viên và các chức danh chủ chốt Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh trình bày thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh về việc điều động, giới thiệu nhân sự để hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy. 

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận và tiến hành hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Kết quả, 100% đại biểu nhất trí cử bà Nguyễn Thị Ngọc Vân bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện hứa sẽ nỗ lực cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.