Kỳ họp chuyên đề thứ 14, HĐND huyện Phú Ninh khóa XII

Ngày 30/5/2024, tại Hội trường UBND huyện, HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề. Các đồng chí: Vũ Văn Thẩm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Thanh Thám - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa Kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Văn Ninh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Huỳnh Xuân Chính – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thị Ngọc Vân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện; đại diện các ngành, đoàn thể, địa phương và các ông bà đại biểu HĐND huyện khóa XII.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XII. Ảnh: VT

Tại Kỳ họp, đại biểu nghe và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Phú Ninh giai đoạn 2023- 2025. Căn cứ chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Quảng Nam và tình hình thực tiễn các đơn vị cấp xã không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, UBND huyện Phú Ninh đã xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 (gọi tắt là Đề án) theo hướng nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tam Vinh và thị trấn Phú Thịnh để thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã mới, nhằm tăng quy mô diện tích tự nhiên, dân số của đơn vị hành chính, góp phần tinh gọn tổ chức, bộ máy, giảm đầu mối, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Xã Tam Vinh và thị trấn Phú Thịnh đã tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với dự thảo Đề án tại 3/3 thôn của xã Tam Vinh và 3/3 khối phố của thị trấn Phú Thịnh. Kết quả, 96,76% cử tri xã Tam Vinh và 100% cử tri thị trấn Phú Thịnh đồng ý với dự thảo Đề án. Kết quả này thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị đối với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính của cấp trên. Kỳ họp chuyên đề thứ 14 HĐND huyện khóa XII quyết nghị tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tam Vinh (diện tích tự nhiên 13.84 km2, quy mô dân số 5.626người) và thị trấn Phú Thịnh (diện tích tự nhiên là 86.48km2, quy mô dân số 5.348 người) để thành lập đơn vị hành chính đô thị mới với tên gọi là thị trấn Phú Thịnh, có tổng diện tích tự nhiên 20.32 km2 , quy mô dân số 10.974 người.

Đại biểu thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: NĐ

Ngoài nội dung trên, Kỳ họp cũng đã thảo luận thông qua các Nghị quyết về: Đề án phân loại đô thị thị trấn Phú Thịnh mở rộng (thị trấn Phú Thịnh và xã Tam Vinh) đạt tiêu chí đô thị loại V; Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn huyện; Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nong thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Phú Ninh; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2024; Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước huyện Phú Ninh năm 2022; Điều chỉnh tỷ lệ hỗ trợ đối với phần “Mặt đường” và cơ cấu nguồn vốn thực hiện phương án xây dựng tuyến đường mẫu gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023-2025 và Nghị quyết kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XII.