Triển khai Chiến dịch cân, đo, uống Vitamin A và thuốc tẩy giun cho trẻ đợt 1 năm 2024

Từ ngày 1 đến 15/6/2024, Trung tâm y tế huyện Phú Ninh triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun định kỳ đợt 1 năm 2024 trên địa bàn toàn huyện.

Theo đó, trong đợt này tại các xã, thị trấn vận động 100% trẻ em trong độ tuổi từ 0 đến dưới 60 tháng tuổi ra cân, đo;100% trẻ em từ đủ 06 tháng đến dưới 59 tháng tuổi được uống Vitamin A và trẻ từ đủ 24 tháng tuổi đến dưới 60 tháng tuổi được uống thuốc tẩy giun đợt I trong ngày Vi chất dinh dưỡng.