Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 05/6/2024, Công an huyện Phú Ninh phối hợp với Ban Vận động thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân (CAND) huyện tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Đại tá Phạm Trường Dân, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Quảng Nam; đồng chí Vũ Văn Thẩm, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Văn Ninh, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Huỳnh Xuân Chính, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo Công an huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; lãnh đạo chỉ huy các Đội thuộc Công an huyện và lãnh đạo Công an 11 xã, thị trấn.

Theo Quyết định số 922/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024 của UBND huyện Phú Ninh, Hội Cựu CAND huyện Phú Ninh với 41 thành viên; hội hoạt động theo Điều lệ Hội Cựu CAND Việt Nam, tuân thủ các quy định của pháp luật, chịu sự quản lý của UBND huyện Phú Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng nhằm tập hợp, đoàn kết các thế hệ cựu CAND trong huyện; qua đó tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững phẩm chất, đạo đức và hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ CAND; duy trì mối liên hệ với lực lượng Công an đương nhiệm, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại góp phần tham gia bảo đảm an ninh trật tự và ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với tinh thần dân chủ, thống nhất, đoàn kết, đại hội đã bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành hội; Thượng tá Lưu Văn Hành - nguyên Phó Trưởng Phòng PA04, Công an tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đại tá Phạm Trường Dân - Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Quảng Nam và đồng chí Lê Văn Ninh – Phó Bí thư Huyện ủy chúc mừng thành công của Đại hội, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của Câu lạc bộ Công an hưu trí huyện (tiền thân của Hội Cựu Công an nhân dân huyện) đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian qua, thể hiện những ưu điểm lớn, rất quan trọng như: (1) Phát huy bản chất người chiến sỹ Công an nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân, đã được rèn luyện và thử thách trong những năm tháng cống hiến trong lực lượng và lại càng được phát huy mạnh mẽ trong tổ chức các hoạt động của Câu lạc bộ. (2) Phát huy tinh thần đoàn kết nghĩa tình, tương thân, tương ái. (3) Thể hiện được tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, vì an sinh xã hội, vì lợi ích cộng đồng; có mối quan hệ khăng khít với nhân dân nơi cư trú.

          Tại Đại hội, đồng chí Đại tá Phạm Trường Dân – Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Hội Cựu Công an huyện nghiên cứu kỹ Điều lệ Hội và hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Nội vụ và các chỉ đạo của huyện để có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Hội; tiếp tục làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết hội viên thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội; thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tích cực tham gia tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phát huy những kiến thức, kinh nghiệm quý báu đã tích lũy trong suốt quá trình công tác, thường xuyên đóng góp ý kiến cho lực lượng Công an huyện nhà, để góp phần tạo môi trường ổn định phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương; thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị xã hội của huyện thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị. Từng hội viên cần tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở, đồng thời xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, cống hiến hết mình cho mục tiêu đã đặt ra./.

                                                                             

 

Tin liên quan