Tam Phước: phát động xây dựng "Thôn nông thôn mới kiểu mẫu" thôn Phú Mỹ

Sáng 07/6, UBND xã Tam Phước tổ chức Lễ phát động xây dựng "Thôn nông thôn mới kiểu mẫu" thôn Phú Mỹ.

          Thôn Phú Mỹ xã Tam Phước được UBND huyện phê duyệt phương án xây dựng thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2025 tại Quyết định số 885/QĐ-UBND, ngày 22/4/2024; tổng nguồn vốn thực hiện hơn 3,1 tỷ đồng. 

Hiện nay, thôn Phú Mỹ đã đạt 04 tiêu chí/10 tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Các tiêu chí chưa đạt: Giao thông; Điện, Vườn và nhà ở hộ gia đình; Văn hóa, Giáo dục, Y tế; Môi trường; Hài lòng của người dân khi xây dựng thôn thôn nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu đến 2025 đạt thôn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại lễ phát động, UBND xã Tam Phước yêu cầu Ban Phát triển thôn Phú Mỹ tổ chức triển khai thực hiện phương án xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng kế hoạch cụ thể và vận động Nhân dân thực hiện đối với những chỉ tiêu của từng tiêu chí, tham gia với cộng đồng dân cư thực hiện các tiêu chí còn lại. Phân công thành viên phụ trách nhóm hộ theo từng tổ đoàn kết; Kêu gọi Nhân dân tham gia cùng chính quyền, đảm nhiệm các phần việc cụ thể. Từng hộ gia đình phải có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đối với các hộ gia đình như: cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn nhà, tham gia ngày Chủ nhật xanh, chỉnh trang hệ thống điện sau công tơ... Trong đó, quan trọng là tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm an toàn, nâng cao thu nhập.

 

Tin liên quan