Tam Dân: Học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Sáng ngày 06/6/2024, Đảng uỷ xã Tam Dân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và quán triệt một số văn bản của cấp trên cho hơn 200 cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ xã.

Đồng chí Đỗ Văn Luật - Huyện uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã truyền đạt nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người góp phần xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào về truyền thống văn hóa, sức mạnh của con người xứ Quảng, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển của huyện, của tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị còn được nghe đồng chí Bùi Hồng Long- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Dân quán triệt một số văn bản của Đảng; yêu cầu UBND xã, UB MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội xã và các chi bộ xây dựng kế hoạch triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt các văn bản của Đảng đến đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã.

 

Tin liên quan