Tam Lãnh: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân thôn Trung Sơn về công tác an ninh trật tự

Nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt của người đứng đầu chính quyền trên lĩnh vực an ninh trật tự và môi trường; Tối ngày 05/06/2024, Đảng ủy, HĐND-UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Lãnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân thôn Trung Sơn về công tác an ninh trật tự.

        

Đồng chí Đặng Minh Hội - Trưởng Công An xã Tam Lãnh trao đổi lại ý kiến của bà con Nhân dân thôn Trung Sơn

         Tại hội nghị có 07 ý kiến tham gia của bà con Nhân dân thôn Trung Sơn trên lĩnh vực an ninh trật tự, tài nguyên môi trường, tệ nạn xã hội đã được chủ trì trao đổi, làm rõ và thông nhất không có ý kiến đề xuất lên cấp trên./. 

                                                                          

 

Tin liên quan