Tổng kết thực hiện Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà tre thịt chu kỳ I

Chiều 14/06, HTX Ocop Quảng Nam tổ chức chương trình tổng kết thực hiện Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà tre thịt trên địa bàn huyện Phú Ninh, chu kỳ I.

Tháng 11/2023, UBND huyện Phú Ninh phê duyệt Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà tre thịt trên địa bàn huyện. Hợp tác xã Ocop Quảng Nam đã triển khai thực hiện Dự án và đưa vào chăn nuôi lứa đầu tiên, thời gian là 123 ngày; Tổng sản lượng gà được giao 24.500 con. Đến nay, trọng lượng trung bình 1,205 kg/con; Tổng doanh thu hơn 2,3 tỷ đồng. Tính về lợi nhuận, chưa bao gồm chi phí nhân công và chi phí khấu hao chuồng trại, đạt 29,7%. Mức lợi nhuận trung bình hơn 22 triệu đồng/ 1.000 gà.

Theo đánh giá ban đầu, hầu hết các hộ chăn nuôi đều là quy mô hộ và có kinh nghiệm chăn nuôi lâu năm, nên việc chăm sóc đàn gà được thực hiện tốt, quy trình tiêm vac xin phòng bệnh do trực tiếp cán bộ thú y của Hợp tác xã thực hiện. Do nhu cầu thị trường đối với sản phẩm gà tre thịt đang mở rộng, Hợp tác xã cũng đã kiến nghị UBND huyện được mở rộng phạm vi thực hiện Dự án, tăng thêm về số hộ chăn nuôi để mô hình chăn nuôi gà tre ngày càng được nhân rộng; cũng như tiếp tục hỗ trợ cho các lứa tiếp theo của Dự án, giúp bà con chăn nuôi có thêm nguồn vốn sản xuất, tạo phấn khởi trong hộ dân.

Được biết, dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà tre thịt trên địa bàn Phú Ninh do HTX OCOP Quảng Nam chủ trì thực hiện, với sự tham gia của 13 hộ dân. Thời gian triển khai 3 năm, từ 2023 - 2026. Theo quy mô dự án, HTX OCOP Quảng Nam và các hộ dân tham gia sẽ tổ chức nuôi 147.000 con gà tre (tương đương 176 tấn gà thịt) trong 6 chu kỳ sản xuất. Trong đó, 1 chu kỳ sản xuất với 24.500 con gà (tương đương 29 tấn gà thịt). Từ sau năm 2026 trở đi, sẽ tiếp tục mở rộng liên kết sản xuất và tiêu thụ mỗi năm khoảng 180.000 con gà, với số hộ tham gia khoảng 40 hộ.

Tin liên quan