GIÁO DỤC PHÚ NINH BỨT PHÁ NGOẠN MỤC TỪ MỘT NGHỊ QUYẾT HỢP LÒNG DÂN

Sau khi chia tách thị xã Tam Kỳ để thành lập huyện Phú Ninh, đầu năm 2005, Huyện ủy tập trung chỉ đạo ổn định tình hình đội ngũ, tạm thời sắp xếp nơi ăn ở và làm việc cho cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tập trung triển khai công tác chuẩn bị nội dung và nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010.

Xác định và phát huy lợi thế so sánh của địa phương để khởi thảo nội dung báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ

Trong quá trình khảo sát thực tế, xác định lợi thế so sánh cũng như khó khăn thách thức của một huyện thuần nông sau khi thành lập mới để khởi thảo những nhiệm vụ, giải pháp sao cho phù hợp với thực tiễn của nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên sau chia tách; Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức nhiều phiên họp với Ban nội dung để xây dựng đề cương và cân nhắc “lợi thế so sánh” của huyện Phú Ninh mới; xác định khó khăn trước mắt và lâu dài cũng như nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 5 năm đầu sao cho toàn diện, nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm. Ban Thường vụ Huyện ủy khẳng định nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội cả một nhiệm kỳ nên không được chủ quan, áp đặt theo ý muốn của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân mà phải khảo sát thực tiễn, lắng nghe từ nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều kênh thông tin, đặc biệt coi trọng ý kiến đóng góp, phản biện của Nhân dân. Trên cơ sở kết hợp lý luận và thực tiễn sinh động tổng hợp góp ý dự thảo một cách trung thực, khách quan để tập thể cấp ủy thảo luận và có quyết định những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, nhất là giai đoạn đầu thành lập huyện. Với tinh thần chỉ đạo nghiêm túc của tập thể Ban Thường vụ, sau nhiều phiên họp cho ý kiến, tập thể cấp ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất nhận định huyện Phú Ninh còn nhiều vấn đề khó khăn trước mắt cũng như lâu dài, nhất là mức thu nhập của người dân còn quá thấp; hạ tầng điện, đường, trường, trạm và kênh mương thủy lợi... nhiều năm qua còn đầu tư chắp vá, công nghiệp dịch vụ hầu như chưa được quan tâm đầu tư. Về lợi thế, Phú Ninh có đất đai rộng lớn, núi rừng, hầm mỏ, có công trình đại thủy nông Phú Ninh và nhiều cảnh quan di tích, danh thắng. Nhưng về lợi thế so sánh, nhiều lần bàn thảo, cấp ủy thống nhất Phú Ninh có truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng lâu đời, đây là vốn quý nhất xuyên suốt từ xưa tới nay, là lợi thế có sự khác biệt so với một số địa phương, cần được gìn giữ và phát huy nâng tầm giá trị. Nhờ xác định rõ được lợi thế so sánh và từng bước phát huy lợi thế so sánh để khởi thảo những nhiệm vụ giải pháp phù hợp trình Đại hội thông qua báo cáo chính trị mang tính lý luận, thực tiễn và nâng tầm khái quát chung nhất.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XVIII Nhiệm kỳ 2005-2010

Từ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2005-2010, Huyện ủy ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa chỉ đạo sâu sát những nhiệm vụ giải pháp cho từng lĩnh vực cụ thể. Trước hết phải nói đến Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Huyện ủy Phú Ninh về định hướng phát triển sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2007-2010 và những năm tiếp theo. Từ thực trạng giáo dục huyện sau chia tách mới chỉ có 2 trường đạt chuẩn quốc gia, gần 450 phòng học, phòng chức năng phục vụ học tập, trong đó nhiều phòng xuống cấp chưa kịp thời sửa chữa, đội ngũ giáo viên còn thiếu, chất lượng đại trà và mũi nhọn còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Tinh thần của Nghị quyết là phải tập trung chỉ đạo cấp ủy, UBND các cấp và cả hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ tuyên truyền, gây nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Với quyết tâm dù khó khăn đến đâu cũng phải đầu tư cho giáo dục, xem việc đầu tư cho giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư nguồn nhân lực cho sự phát triển, Nghị quyết cũng chỉ ra nguồn lực ưu tiên đầu tư bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất, tầng hóa trường học, mua sắm trang thiết bị dạy học; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, học sinh để tiến tới chuẩn hóa các trường học, bậc học theo quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

Sự lan tỏa và hiệu quả từ Nghị quyết

          Xây dựng Nghị quyết để trở thành quyết sách là việc không dễ, nhưng việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống là việc khó khăn hơn nhiều. Muốn cho Nghị quyết vào cuộc sống phải tuyên truyền gây nhận thức sâu rộng trong toàn đảng, cả hệ thống chính trị và đến từng người dân để biến nhiệm vụ, giải pháp thành chương trình hành động cụ thể; thẩm thấu vào từng tập thể cá nhân để biến lợi thế so sánh thành hành động cách mạng cụ thể. Về tư tưởng, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân giá trị của “đạo học” thông qua các kênh thông tin như báo, đài; đặc biệt Huyện ủy chỉ đạo biên tập, phát hành 6 tập sách có giá trị, trong đó 4 tập “Phú Ninh đất và người”; 1 tập “Phú Ninh đất học”, 1 tập “Những tập thể, cá nhân anh hùng”. Chỉ đạo viết lịch sử Đảng bộ huyện và lịch sử các Đảng bộ xã, thị trấn để khơi dậy lòng tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng trên mảnh đất Phú Ninh anh hùng, giàu nhân nghĩa và thời nào cũng coi trọng hiền tài. Theo dòng lịch sử, nhiều người con quê hương thành đạt đã đem cái học hạnh của mình để phụng sự quốc gia dân tộc như Phan Châu Trinh, Trần Văn Dư, Nguyễn Dục… và nhiều thế hệ nhà giáo, học sinh trưởng thành sau này có nhiều đóng góp xây dựng quê hương để Phú Ninh hôm nay có thêm động lực để bứt phá đi lên, xứng đáng với truyền thống “đất học”. Để nghị quyết có sự lan tỏa sâu rộng phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá để bổ sung nhiệm vụ giải pháp cho phù hợp với thực tiễn khách quan. Ngay cả việc vận động xã hội hóa đầu tư cho giáo dục, ban đầu một bộ phận Nhân dân cũng chưa thông, nhưng qua thực tiễn rồi cũng dần hé mở; những gì dân làm được thì nhà nước hỗ trợ, có những việc nhà nước làm dân hỗ trợ và có những việc nhà nước và Nhân dân cùng làm, nhưng nguồn lực đầu tư của Nhà nước mang tính chất quyết định. 

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, “bàn tới không bàn lùi” để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, năm 2017, Huyện ủy chỉ đạo tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 07, kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết được đánh giá khá toàn diện. Tất cả các trường đều được kiên cố hóa và tầng hóa; đã xây dựng mới khang trang 722 phòng trong đó có 353 phòng học, số còn lại là phòng làm việc, phòng chức năng, phòng công vụ, nhà ăn cho học sinh bán trú với tổng kinh phí hơn 144 tỷ đồng trong đó nguồn xã hội hóa trên 23,5 tỷ đồng. Hầu hết các trường Mẫu giáo, Tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia.