Đảng ủy Tam An -Phát thành tập sách Lịch sử Đảng bộ xã Tam An, giai đoạn 1975-2015

Sáng 27/06, Đảng ủy Tam An Hội nghị tổng kết và phát thành tập sách Lịch sử Đảng bộ xã Tam An, giai đoạn 1975-2015.

Qua 5 lần tổ chức hội thảo, Hội nghị, 3 lần xin ý kiến góp ý… từ năm 2018, việc biên soạn Lịch sử Đảng bộ xã đã nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến quý báu, tâm huyết, của các nhân chứng trên địa bàn xã Tam An qua các giai đoạn sau 1975; ý kiến chỉ đạo của BTV Huyện ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; và  13 ý kiến góp ý bằng văn bản gởi về Đảng ủy xã, góp phần làm sáng tỏ nhiều thông tin, sự kiện quan trọng, có tính đột phá, mạnh dạn đổi mới tư duy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã cũng như những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân trong xã đã đạt được. Trên cơ sở đó, Hội đồng biên soạn đã nghiêm túc tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện bản thảo đảm bảo đúng yêu cầu tập sách Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1975-2015.

Tập sách với kết cấu gồm: Lời nói đầu; 5 Chương; Phần kết luận; Phụ lục những phần thưởng cao quý được Đảng và Nhà nước tặng thưởng; Phụ lục danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam An (1975-2015) với 184 trang. Trong đó, Chương I là phần ổn định tình hình, khắc phục hậu quả chiến tranh (1975-1976); Chương II: Đảng bộ xã Tam An được thành lập, lãnh đạo tiếp tục xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất mới, giữ vững QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh (1979-1985); Chương III: Lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-1994); Chương IV: Chia tách xã Tam An, từng bước khắc phục khó khăn, đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng theo hướng CNH-HĐH (1994-2005); Chương V: Thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, tập trung lãnh đạo XD NTM (2005-2025). 

Công trình tập sách LSĐB xã Tam An, giai đoạn 1975-2015 hoàn thành và chính thức phát hành, là chuỗi các sự kiện gắn liền với quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, hệ thống pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển xã Tam An cho đến nay.

Tin liên quan