Tập huấn kỹ năng hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng ở các thôn xây dựng mô hình thôn thông minh

Với mục đích nâng cao năng lực Tổ công nghệ số cộng đồng trong ứng dụng và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến; qua đó phát huy có hiệu quả vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng ở các thôn xây dựng mô hình thôn thông minh; góp phần đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến với từng hộ gia đình, từng người dân, tạo thói quen cho người dân trên môi trường số; tham gia và thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình chuyển đổi số tại địa phương; phòng Văn hóa và Thông tin huyện vừa tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng ở các thôn xây dựng mô hình thôn thông minh trên địa bàn huyên năm 2024.

         

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: V.T

          Tại đây, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn thông minh trên địa bàn huyện được các báo cáo viên giới thiệu các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; định hướng, thông tin về các hoạt động chuyển đổi số quốc gia; hướng dẫn tạo và mở, lưu trữ thư mục, thông tin; thông tin kỹ năng đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán lệ phí hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Nam…

Được biết, đến nay, toàn huyện Phú Ninh có 10 thôn trên địa bàn 10 xã được chọn xây dựng mô hình thôn thông gồm các thôn: Tân Phú xã Tam Phước, Phước Lộc xã Tam Thái, Đại Đồng xã Tam Lộc, Tân Quý xã Tam Vinh, An Thiện xã Tam An, Phú Yên xã Tam Đàn, Lộc Ninh xã Tam Thành; Cây Sanh xã Tam Dân, Đại An xã Tam Đại và An Lâu xã Tam Lãnh. Hầu hết, các thôn đã đạt tiêu chí về thiết chế, hạ tầng; tuy nhiên tiêu chí về con người chưa đạt theo yêu cầu của mô hình.

 

                                                                                      

Tin liên quan