Tộc Dương huyện Phú Ninh phát động xây dựng tộc văn hóa

Ngày 29/6, tại nhà thờ tộc ở thôn Đàn Trung, xã Tam Dân;tộc Dương huyện Phú Ninh tổ chức phát động xây dựng tộc văn hóa. Đây là tộc đầu tiên trong năm 2024 trên địa bàn huyện Phú Ninh phát động xây dựng tộc văn hóa.

Lãnh đạo xã Tam Dân trao Tộc ước cho đại diện các chi phái Hội đồng tộc Dương

          Tại buổi lễ, UBND xã Tam Dân đã thông qua Quyết định phê duyệt Tộc ước. Hiện, tộc Dương có 4 phái, 8 chi và 8 nhà thờ với 522 hộ và hơn 1.380 khẩu. Qua các thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, họ Dương huyện Phú Ninh có 45 Mẹ Việt Nam anh hùng (hiện 02 Mẹ còn sống) và 98 anh hùng liệt sỹ.

          Nhiệm kỳ 05 năm, Hội đồng họ Dương, huyện Phú Ninh tổ chức Đại hội để đánh giá hoạt động và bầu Hội đồng nhiệm kỳ mới. Thời gian qua, tộc Dương tích cực vận động con cháu hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nhiều con cháu trong dòng tộc đỗ đạt, đóng góp công sức xây dựng quê hương…

Với những kết quả đã đạt được, tộc Dương huyện Phú Ninh phát động con cháu tham gia xây dựng tộc văn hóa; thực hiện tốt các nội dung của Tộc ước gồm 5 chương, 33 điều, phấn đấu đạt danh hiệu tộc văn hóa trong thời gian đến. 

 

 

                                                                             

Tin liên quan