Hội nghị sơ kết hoạt động BCĐ Quy chế dân chủ -Dân vận khéo 06 tháng đầu năm

Đồng chí Lê Văn Ninh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở- Phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” huyện; Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Vân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo vừa đồng chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động Ban chỉ đạo QCDC-Dân vận khéo 06 tháng đầu năm.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Phú Ninh có nhiều chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm, có 54 mô hình dân vận khéo cấp huyện và 137 mô hình mới cấp xã trên các lĩnh vực được đăng ký xây dựng. Phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp, hướng đến kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Phú Ninh (2005-2025).

Cạnh đó, thông qua việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, chất lượng các nghị quyết HĐND huyện được ban hành đảm bảo sát thực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi tiêu cực xã hội, như tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các biểu hiện tiêu cực khác… tăng lòng tin của Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của Nhân dân trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện; công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. 

6 tháng cuối năm 2024, cùng với thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo công tác tôn giáo; khảo sát xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cuối năm 2024; Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở - Phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” huyện thực hiện tốt việc phối hợp giữa BCH Quân sự với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức “Ngày dân vận ở cơ sở” tại thôn Khánh Mỹ, xã Tam Thành; phối hợp với Trung đoàn 885, Đảng ủy xã Tam Vinh tổ chức Ngày Dân vận với chủ đề hành trình tri ân; phối hợp Công an huyện tuyên truyền về chấp hành các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước liên quan đến an ninh trật tự tại xã Tam Lãnh. 

BCĐ cũng đề nghị UBND huyện hướng dẫn, đôn đốc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HĐND, ngày 07/5/2024 về quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; tổ chức công khai minh bạch những nội dung Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức cần phải được biết, cần phải bàn, cần phải kiểm tra, giám sát. Tiếp tục rà soát, chỉ đạo giải quyết các vấn đề còn tồn đọng liên quan đến kiến nghị, đề xuất của Nhân dân. Đổi mới hình thức tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả. Thực hiện đảm bảo công vụ, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất. Tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ít nhất 1lần/năm.

 

 

 

Tin liên quan