Xây dựng tuyến đường hoa tự quản “Sáng, xanh, sạch, đẹp” tại thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh

Ngày 30/06/2024, Công an xã Tam Lãnh phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Lãnh cùng với bà con đồng bào dân tộc Cor thôn Bồng Miêu đồng loạt ra quân đào đất, xây các hộc chứa và trồng hoa trên tuyến đường tổ 8, thôn Bồng Miêu.

Trước đó, nhằm triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Phú Ninh (2005 - 2025); 50 năm ngày giải phóng quê hương Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025) và chúc mừng thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2024-2029; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/HU, ngày 13/5/2021 của Huyện ủy Phú Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quang môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, Công an xã Tam Lãnh đã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã ban hành kế hoạch xây dựng tuyến đường hoa tự quản “Sáng, xanh, sạch, đẹp” tại tổ 8, thôn Bồng Miêu, nơi tập trung đồng bào dân tộc Cor trên địa bàn sinh sống.