Tam An: Tổng kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2019-2024

HĐND-UBND-UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã Tam An vừa tổ chức Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2019-2024; ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2024-2029.

Ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2024-2029

Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam, HĐND, UBND và các tổ chức chính trị-xã hội xã Tam An đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chủ trì phối hợp tổ chức 15 cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND huyện, 57 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã, với trên 1.820 lượt cử tri tham dự, trên 700 ý kiến tham gia phát biểu trên nhiều lĩnh vực; tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tổ chức các Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Luật.

Từ năm 2019-2024, vận động Quỹ Vì người nghèo xã được 221 triệu đồng, đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao; tiếp nhận từ nguồn điều chuyển Quỹ Vì người nghèo của cấp trên 334 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 12 nhà, xây dựng mới 08 nhà ở, 02 chòi chống bão cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; trao phương tiện sinh kế cho 01 hộ nghèo, hỗ trợ 09 học sinh nghèo trong học tập, hỗ trợ thăm hỏi, ốm đau 260 trường hợp, hỗ trợ khám chữa bệnh cho 04 hộ… Ngoài ra, hằng năm, các tổ chức chính trị-xã hội xã Tam An đã vận động xây dựng và sửa chữa nhà cho đoàn hội viên nghèo, hỗ trợ vốn để sản xuất nhằm từng bước ổn định cuộc sống cho hội viên nghèo trên địa bàn. Ngoài những nội dung công tác phối hợp theo Quy chế; HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội xã Tam An còn thường xuyên phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất khác theo yêu cầu Đảng ủy và của huyện, như phối hợp thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội; chung sức xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững....

Ủy ban MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội xã Tam An đã triển khai ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2024-2029.

Cùng thời gian này, Hội Nông dân xã Tam An ra mắt “Tổ hội Nông dân nghề nghiệp trồng rau chuyên canh” tại thôn An Hòa.

Tại buổi ra mắt, Hội Nông dân xã Tam An đã thông qua Quyết định thành lập Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng rau chuyên canh thôn An Hòa với sự tham gia bước đầu có 13 thành viên; chỉ định ông Nguyễn Văn Sinh làm Tổ trưởng, ông Bùi Văn Quang làm Tổ phó. Hội nghị đã thảo luận quy chế, phương án hoạt động của Tổ và được các thành viên thống nhất thông qua. Để tạo nguồn kinh phí cho bước đầu hoạt động của Tổ khi mới được thành lập, Ban Thường vụ Hội nông dân xã Tam An đã trao kinh phí hỗ trợ cho Tổ hội với số tiền 1 triệu đồng.

Trao Quyết định thành lập “Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng rau chuyên canh thôn An Hòa”

Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng rau chuyên canh được sinh hoạt và hoạt động theo nguyên tắc 5 tự “Tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm” và 5 cùng “Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm; cùng hưởng lợi” góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội, chất lượng hội viên; thu hút, tập hợp các thành viên là hội viên nông dân và những thành viên chưa tham gia vào tổ chức Hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của hội viên.                                                        

 

Tin liên quan