Hội nghị góp ý các dự thảo văn bản trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XII

Vào chiều ngày 01/7/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị góp ý vào nội dung trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XII. Chủ trì hội nghị gồm: bà Nguyễn Thị Ngọc Vân-UVBTV Huyện ủy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và ông Nguyễn Ngọc Tịnh-HUV-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, cùng dự hội nghị có các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân-UVBTV Huyện ủy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện: chủ trì hội nghị đã gợi ý một số nội dung cần tham gia tại hội nghị. Trên tinh thần nhất trí cao với Báo cáo tình hình phát triển KT-XH, ANQP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024, các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp 09 ý kiến tham gia đề nghị cần làm rõ: nguyên nhân vì sao giải ngân các nguồn vốn chậm; hiệu quả sau các đợt truy quét các đối tượng khai vàng trái phép vàng trái phép như thế nào? Đề nghị quan tâm điều tiết, bổ sung nguồn để tiếp tục cho người dân tiếp cận với nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; giải pháp để giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực đất đai. Đồng thời đề nghị trong báo cáo cần đưa ra lộ trình, giải pháp cụ thể để khắc phục các tồn tại, hạn chế...