11 thôn đảm bảo duy trì đạt chuẩn Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

Ngày 2/7/2024, UBND huyện có Thông báo số 218/TB-UBND về việc đảm bảo duy trì, nâng chuẩn Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam, trên địa bàn huyện Phú Ninh năm 2023.

             Theo đó, UBND huyện Phú Ninh thống nhất 11 thôn/10 xã đảm bảo duy trì đạt chuẩn Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 theo Quyết định số 2254/QĐUBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam, gồm các thôn: Tam An xã Tam Lộc, Cẩm Khê xã Tam Phước, An Hòa xã Tam An, Phú Văn xã Tam Thành, Thạnh Hòa xã Tam Đàn, An Lâu xã Tam Lãnh, Tân Qúy xã Tam Vinh, Cây Sanh xã Tam Dân, Long Khánh xã Tam Đại, Hòa Bình và Phước Lộc xã Tam Thái. Đây là những thôn đã được UBND huyện công nhận đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu các năm 2019, 2020.