Quảng Nam tổ chức cuộc thi ‘‘Vườn - Tường - Đường đẹp’’ năm 2025

UBND tỉnh ban hành kế hoạch Tổ chức cuộc thi ‘‘Vườn - Tường - Đường đẹp’’, ‘‘Mô hình phát triển sản xuất hiệu quả’’, “Cơ sở vật chất trường mầm non/mẫu giáo đạt chuẩn’’, ‘‘Điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi’’ và ‘‘Thôn nông thôn mới kiểu mẫu’’ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2025.

         

Tuyến đường ở xã Tam Vinh

Với mục đích phát hiện những cá nhân, tập thể có vườn, tường, đường, mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, cơ sở vật chất trường mầm non/mẫu giáo đạt chuẩn, các khu vui chơi, giải trí cho trẻ em và thôn nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu nhất để các địa phương học tập và nhân rộng. Tạo tiền đề vững chắc cho việc duy trì, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các xã, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đảm bảo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM) đạt hiệu quả cao, thiết thực hơn và bền vững. Phát huy vai trò của hộ gia đình trong việc tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”, nhằm tạo được phong trào thi đua đến từng thôn, từng khu dân cư, từng hộ gia đình, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi… Đối tượng tham gia dự thi cuộc thi là gia đình có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú ở các xã trên địa bàn tỉnh (không áp dụng hộ gia đình ở phường, thị trấn) có vườn mẫu, tường rào - cổng ngõ đẹp tại nơi đăng ký dự thi. Các thôn, xã, huyện có các tuyến đường đẹp. Hộ gia đình, cơ sở sản xuất, hợp tác xã có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú ở các xã trên địa bàn tỉnh (không áp dụng hộ gia đình ở phường, thị trấn) có mô hình phát triển sản xuất hiệu quả tại nơi đăng ký dự thi. Các xã có cơ sở vật chất trường mầm non/mẫu giáo đạt chuẩn. Các xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi. Tất cả các thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu đảm bảo duy trì đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu và các thôn được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025 tại Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh.

          Riêng đối với các nội dung dự thi đã đạt giải nhất, nhì, ba tại Cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021 và Cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp”, “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” năm 2023 không được tham dự thi trong cuộc thi năm 2025 này.