Phú Ninh: Mở lớp Sơ cấp lý luận chính trị, khóa XVI năm 2024

Lớp Sơ cấp lý luận chính trị, khóa XVI năm 2024 dành cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các chi, đảng bộ huyện đã diễn ra được 15 ngày.

         

Quang cảnh lớp Sơ cấp LLCT khóa XVI năm 2024

 Theo chương trình khóa học, học viên được nghiên cứu 18 chuyên đề thuộc 5 học phần gồm: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình học, học viên có 02 đợt kiểm tra khối kiến thức học phần I, II và thi tốt nghiệp cuối khóa.

Từ khi thành lập huyện đến nay, huyện đã mở được 15 khóa Sơ cấp lý tluận chính trị và đây là khóa 16, với tổng 1.059 học viên. Phú Ninh cũng là huyện duy nhất của tỉnh Quảng Nam, gần như năm nào cũng chiêu sinh, mở được lớp Sơ cấp lý luận chính trị; góp phần cùng Đảng bộ huyện nâng chuẩn đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Việc học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị là quyền và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên nhất là đối với cán bộ trẻ. Học phải theo nhu cầu tự thân, không phải để bổ sung bằng cấp. Một khi đã xác định được tâm thế, tư thế đối với học tập chính trị, sẽ giúp học viên tăng sức “đề kháng”, không bị kích động trước các thông tin xấu, độc, nhất là trên các trang mạng xã hội; giữ vững bản lĩnh chính trị trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ CNXH; nhất là trong tình hình hiện nay, khi mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trên cả nước đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Tham gia giảng dạy, ngoài đội ngũ giảng viên kiêm chức của huyện, Trung tâm Chính trị có mời 04 giảng viên Trường chính trị tỉnh Quảng Nam và 01 giảng viên Học viện Chính trị khu vực III Đà Nẵng. Ngoài việc học tập các chuyên đề, trong khóa học sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, hoạt động trải nghiệm ở một vài điểm di tích lịch sử- văn hóa trên địa bàn huyện.

 

Tin liên quan