Tập huấn cách thức tổ chức Nghi lễ cúng tại Từ đường tộc họ trên địa bàn huyện

Từ ngày 01-07/7/2024, tại xã Tam Phước và Tam Dân, phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn cách thức tổ chức Nghi lễ cúng tại Từ đường tộc họ trên địa bàn. Tham dự các lớp tập huấn có công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách Văn hóa) các xã, thị trấn; đại diện Hội đồng Gia tộc trên địa bàn huyện.

        

          Tại đây, các đại biểu được nghe báo cáo viên là Thạc sỹ Lê Ngọc Bảy – Nguyên giảng viên trường Đại học Quảng Nam giới thiệu tổng quan về vai trò, ý nghĩa của dòng họ, tộc họ; sơ lược về nội dung và ý nghĩa lễ tế: trong văn hoá Việt; trong gia đình, tộc họ; sự khác nhau của lễ tế trong Từ đường tộc với lễ tế tại đình, miếu, xóm. Đồng thời, báo cáo viên cũng sơ lược lễ tế trong Từ đường tộc họ ở Quảng Nam; lễ tế trong Từ đường tộc họ; giới thiệu các nghi thức lễ tế trong cúng xóm, cúng miếu; cách thức dùng trống, chiêng trong quá trình lễ tế. 

          Trong quá trình tập huấn, các đại biểu còn được thực hành cách thức tổ chức Nghi lễ cúng tại Từ đường tộc ở Tam Phước, Tam Dân.

          Thông qua các lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng những kỹ năng thực hành nghi lễ dân gian, truyền thống, cách thức tổ chức nghi lễ cúng tại Từ đường tộc họ cho đại diện các Hội đồng gia tộc trên địa bàn huyện Phú Ninh. Qua đó giúp các địa phương hướng dẫn thực hiện tốt nghi lễ trong các hoạt động tại Từ đường tộc họ; góp phần nâng cao ý thức bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

 

                                                                             

Tin liên quan