Khai mạc kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XII

Sáng ngày 08/7, tại Hội trường UBND huyện, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Các đồng chí: Vũ Văn Thẩm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Thanh Thám - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Vũ Văn Thẩm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

          Dự Kỳ họp thứ 15 có các đồng chí: Nguyễn Phi Thạnh - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Thị Thùy Trang - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Phú Ninh. Về phía huyện Phú Ninh có các đồng chí: Huỳnh Xuân Chính - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thị Ngọc Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND huyện; lãnh đạo các ngành, địa phương trong huyện; các vị đại biểu HĐND huyện khóa XII.

  Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 15, đồng chí Vũ Văn Thẩm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 15 HĐND huyện sẽ xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2024, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025...

Cụ thể, về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, HĐND huyện xem xét báo cáo của UBND huyện, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2023. Xem xét việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2024; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Đại biểu tham dự kỳ họp

Về hoạt động giám sát, phối hợp, HĐND huyện sẽ nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024; xem xét báo cáo của Thường trực HĐND, Viện kiểm sát nhân; Toà án nhân dân; Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Đồng thời quyết định chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2025 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác tại kỳ họp.

          Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XII diễn ra trong ngày 08 và 09/7.

          Cổng Thông tin điện tử huyện sẽ thường xuyên cập nhập diễn biến sự kiện chính trị quan trọng này.                                                                                                

Tin liên quan