Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Phú Ninh (2005-2025) và 50 năm ngày giải phóng quê hương (24/3/1975-24/3/2025)

Ngày 25/01/2024, UBND huyện Phú Ninh ban hành kế hoạch tổ chức phát động đợt thi đua lập thành tích thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Phú Ninh (2005-2025), 50 năm giải phóng quê hương (24/3/1975-24/3/2025); hướng đến đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện Phú Ninh và 50 năm ngày giải phóng quê hương

Hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện Phú Ninh (2005-2025) và 50 năm ngày giải phóng quê hương (24/3/1975 - 24/3/2025), nhiều phong trào thi đua, phần việc thiết thực, ý nghĩa sẽ được các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức, tạo nên khí thế sôi nổi, rộng khắp toàn huyện.

Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Phú Ninh (2005 - 2025)

  Ngày 24/11/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh ban hành Chỉ thị số 24-CT/HU về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Phú Ninh (2005 - 2025).