Khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND huyện Phú Ninh

         Sáng 19/12, HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 12 để tiến hành các nội dung quan trọng theo luật định. Dự khai mạc kỳ họp có đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XII

Tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 05/7, phiên chất vấn và trả lời chất vẫn diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Văn Thẩm và Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phan Thanh Thám.

HĐND huyện giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến

Vừa qua, Đoàn giám sát của HĐND huyện đã tổ chức giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự và chủ trì hoạt động giám sát có đồng chí Phan Thanh Thám - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát; đồng chí Nguyễn Hữu Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phó Trưởng đoàn giám sát; cùng các thành viên được thành lập theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

Sáng ngày 06/6/2023, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp giao ban thường kỳ với Thường trực HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phan Thanh Thám - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện; đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp giao ban

Chiều ngày 09/3/2023, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường lệ để cho ý kiến một số nội dung do UBND huyện trình. Đồng chí Vũ Văn Thẩm – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Tham dự có đồng chí Phan Thanh Thám - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban liên quan.

Thường trực HĐND huyện Phú Ninh khảo sát các cụm công nghiệp

Trong ngày 01/3/2023, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện Phú Ninh do đồng chí Vũ Văn Thẩm - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tổ chức khảo sát các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

Nội dung, tỷ lệ hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Phú Ninh

Ngày 13/10/2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phú Ninh ban hành Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND về nội dung, tỷ lệ hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Chương trình) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Phú Ninh.

Kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện Phú Ninh khoá XII thông qua 5 nghị quyết

Ngày 13/10, HĐND huyện Phú Ninh XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 nhằm thảo luận, quyết nghị về chủ trương, cơ chế triển khai thực hiện một số chương trình đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.

Thường trực HĐND huyện chuẩn bị kỳ họp thứ 7

Chiều ngày 21/9/2022, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức phiên họp Thường trực HĐND huyện thường lệ để chuẩn bị kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), đồng thời cho ý kiến các nội dung UBND huyện trình. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Thẩm, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phan Thanh Thám, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban liên quan.

Giám sát việc sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc công an xã

Thực hiện đề án đưa công an chính quy về công tác tại các xã, thị trấn, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Phú Ninh đã bố trí, sắp xếp đội ngũ công an chính quy về làm việc tại các xã. Tuy nhiên, khi được tăng cường về cơ sở, một trong những vấn đề khó khăn của công an xã là nơi làm việc của công an xã, thị trấn.