Dưa hấu cuối vụ được giá

Những ngày gần đây giá dưa hấu cuối vụ Đông Xuân tại huyện Phú Ninh tăng lên từ 6000 đồng đến 7.500đồng/kg.

Phú Ninh: Năng suất đậu phụng đạt cao nhất từ trước đến nay

Sáng ngày 20.12, tại xã Tam Đàn, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp (KTNN) huyện Phú Ninh tổ chức hội thảo mô hình thâm canh bưởi da xanh ruột hồng.

Phú Ninh phát triển cây bưởi da xanh ruột hồng

Sáng ngày 20.12, tại xã Tam Đàn, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp (KTNN) huyện Phú Ninh tổ chức hội thảo mô hình thâm canh bưởi da xanh ruột hồng.

Phú Ninh nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả

Sáng ngày 9.1, Huyện Phú Ninh tổ chức tổng kết việc thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương về Đề án "Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020" năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia Phương án thí điểm phát triển sản xuất OCOP

Ngày 27/12, huyện Phú Ninh tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia Phương án thí điểm phát triển sản xuất OCOP năm 2018.

Triển vọng từ cải tạo vườn tạp của nông dân Tam Thái

Những năm gần đây, nhiều hộ dân huyện Phú Ninh nói chung và hộ dân ở thôn Hòa Bình, xã Tam Thái nói riêng đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp, trồng thâm cạnh cây ăn quả, bước đầu đạt được những kết quả khả quan.

Phú Ninh vào vụ dưa hấu Đông Xuân

Huyện Phú Ninh đang bước vào vụ thu hoạch dưa hấu Đông Xuân (2019-2020). Tuy giá cả và năng suất vụ này không cao, nhưng nhìn chung cây dưa hấu vẫn đem lại nguồn thu nhập kinh tế đáng kể đối với người nông dân.

Phú Ninh: Năng suất đậu phụng đạt cao nhất từ trước đến nay

Vụ Đông Xuân năm nay toàn huyện trồng 599,5ha đậu phụng, năng suất đạt 23,5 tạ/ha, sản lượng đạt 1.400 tấn. Đây là vụ đậu phụng đạt năng suất cao nhất từ trước đến nay. Năm nay diện tích đậu phụng trên toàn huyện tăng khoảng 100ha so với kế hoạch, nguyên nhân chính là do nông dân lo ngại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến giá cả dưa hấu nên giảm diện tích trồng dưa hấu, chuyển sang trồng đậu phụng.

Dưa hấu cuối vụ được giá

Những ngày gần đây giá dưa hấu cuối vụ Đông Xuân tại huyện Phú Ninh tăng lên từ 6000 đồng đến 7.500đồng/kg.

Phong trào chăn nuôi bò lai trên địa bàn xã Tam Thái

Trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế chính sách đầu tư hỗ trợ cho nông dân phát triển kinh tế trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để giúp người nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình. Tiêu biểu là Quyết định 35/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam... Trên cơ sở đó, Hội Đồng nhân dân xã Tam Thái đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-UBND về hỗ trợ khuyến khích phát triển đàn bò lai trên địa bàn xã Tam Thái, cùng với nhiều giải pháp khác để hỗ trợ cho người nông dân phát triển sản xuất, chăn nuôi nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu.