Họp Ban chỉ đạo huyện triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Chiều ngày 19/5/2022, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2022; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian đến. Đồng chí Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện chủ trì buổi họp. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiệc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 vừa được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký ban hành tại Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022.

Hướng dẫn quy trình lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Từ ngày 17-22/02/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn quy trình lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại 06 khu dân cư trên địa bàn huyện.

Hiệu quả kinh tế từ mô hình chuyển đổi cây ăn quả trên đất vườn đồi

Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi do các cấp Hội Nông dân phát động, trong những năm qua trên địa bàn huyện Phú Ninh đã có nhiều mô hình chuyển đổi đa dạng, nhất là mô hình theo hướng trồng cây ăn quả. Xã Tam Dân cũng là một địa phương có nhiều mô hình như thế. Trong số đó phải kể đến hộ gia đình anh Nguyễn Thanh Trung thôn Ngọc Tú với mô hình trồng cây ăn quả trên đất vườn ở đồi núi đã cho thu nhập bình quân mỗi năm hơn 200 triệu đồng.

Phú Ninh chuyển biến mới trong xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Phú Ninh đã có những bước chuyển biến mới hiệu quả hơn với sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tuy nhiên, để công cuộc xây dựng huyện NTM thực chất, đáng sống thì địa phương này phải tiếp tục nỗ lực từng ngày.

Nhà sạch - vườn đẹp ở Tam Dân

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều nông dân xã Tam Dân (Phú Ninh) chủ động cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình “nhà sạch - vườn đẹp”. Từ đó không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho từng hộ gia đình mà còn tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Xây dựng đời sống văn hóa gắn xây dựng Nông thôn mới ở Phú Ninh

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, trong năm 2018, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) gắn với xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn huyện Phú Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân.

Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2016-2018)

Ngày 22/01, huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018.

Xây dựng "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" ở Tam Thái

Việc triển khai về quy định tiêu chuẩn, trình tự thủ tục xét và công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam được thực hiện theo Thông tư 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Để triển khai có hiệu quả "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", đòi hỏi các địa phương phải khai thác tối đa nội lực trên cơ sở tiềm năng, lợi thế; tích cực tranh thủ các nguồn lực; đồng thời cần có hướng đi đúng và cách làm sáng tạo. Ghi nhận việc thực hiện danh hiệu này tại xã Tam Thái.

Thẩm tra đánh giá, xét công nhận đạt xã chuẩn xã nông thôn mới sau 5 năm kể từ năm được công nhận và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

Với mục đích thực hiện đồng bộ công tác thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM (gọi tắt là tiêu chí NTM), khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDC NTM KM) để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện xem xét, trình UBND tỉnh công nhận lại xã đạt chuẩn xã NTM sau 5 năm; thẩm định KDC NTM KM để làm cơ sở UBND huyện có Quyết định công nhận KDC NTM KM trong năm 2020 theo đúng quy định; UBND huyện Phú Ninh vừa triển khai kế hoạch thẩm tra đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới sau 5 năm kể từ năm được công nhận và thẩm định khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDC NTMKM) năm 2020.