Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

Thực hiện kế hoạch số 565 ngày 25/9/2018 của phòng GD & ĐT huyện Phú Ninh về triển khai tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018"; sáng ngày 01/10/2018, các trường TH, THCS trên địa bàn huyện Phú Ninh đồng loạt tổ chức lễ phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018".

XÃ HỘI HỌC TẬP NGÀY ẤY- BÂY GIỜ

Mầm mống về Khái niệm xã hội học tập

Trang chủ Mặt trận đoàn thể XÃ HỘI HỌC TẬP ĐẠI HỘI IV - HỘI CỰU GIÁO CHỨC VIỆT NAM

Trong hai ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2019 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Đại biểu Hội Cựu giáo chức Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 khai mạc.

GIA ĐÌNH THẦY GIÁO 3 LIỆT SỸ

Những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1946 nổ ra ở Đà Nẵng và lan dần ra các huyện, thị lân cận, lúc này người thanh niên Hoàng Lang tuổi Bính Thìn, sinh năm 1916 tại Duy Xuyên, cùng gia đình và dòng người sơ tán vào Tam Kỳ rồi chọn làng quê núi rừng Phước Lợi, xã Kỳ Quế nay là xã Tam Lãnh huyện Phú Ninh làm quê hương thứ hai của mình.

Mô hình lan rừng

Sau 3 năm triển khai đại trà việc xây dựng xã hội học tập theo Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ; các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Ninh đã triển khai đăng ký và thực hiện khá tốt các tiêu chí về xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập. Hằng năm có trên 70% các danh hiệu đăng ký được công nhận đạt các tiêu chí theo quy định. Điều đáng chú ý là các mô hình học tập ngày càng có hiệu quả và nhân rộng. Một trong những mô hình trồng hoa đó là lan rừng.