Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 10 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Nghị quyết kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XII (gồm TBKQ kỳ họp + 13 Nghị quyết) 20/12/2022 Đang có hiệu lực
Nghị quyết số 14-18/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 13/10/2022 Đang có hiệu lực
Nghị quyết kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII 13/07/2022 Đang có hiệu lực
Từ số 01-04/NQ-HĐND ngày 11/5/2022 11/05/2022 Đang có hiệu lực
14/QĐ-HĐND 25/04/2022 Đang có hiệu lực
16/KH-HĐND 25/04/2022 Đang có hiệu lực
05/QĐ-HĐND 12/04/2022 Đang có hiệu lực
07/KH-HĐND 12/04/2022 Đang có hiệu lực
03/BC-HĐND 25/03/2022 Đang có hiệu lực
01/TTHĐ-VP 11/01/2022 Đang có hiệu lực