Số ký hiệu BC/HU
Trích yếu Tài liệu Hội nghị Tổng kết xây dựng Đảng năm 2019
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Văn phòng Huyện Ủy
Loại văn bản Báo cáo
Người ký Trần Thị Thu Sang
Ngày ban hành 15/01/2020
Ngày có hiệu lực 15/01/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Tài liệu Hội nghị Tổng kết xây dựng Đảng năm 2019
Số ký hiệu: BC/HU
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020