Số ký hiệu Từ số 01-04/NQ-HĐND ngày 11/5/2022
Trích yếu Nghị quyết kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII (gồm 04 Nghị quyết)
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Thường trực HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký
Ngày ban hành 11/05/2022
Ngày có hiệu lực 11/05/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII (gồm 04 Nghị quyết)
Số ký hiệu: Từ số 01-04/NQ-HĐND ngày 11/5/2022
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 11/05/2022