Số ký hiệu Nghị quyết kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XII (gồm TBKQ kỳ họp + 13 Nghị quyết)
Trích yếu Từ Nghị quyết số 19-31/NQ-HĐND
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Văn thư HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Vũ Văn Thẩm
Ngày ban hành 20/12/2022
Ngày có hiệu lực 20/12/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Từ Nghị quyết số 19-31/NQ-HĐND
Số ký hiệu: Nghị quyết kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XII (gồm TBKQ kỳ họp + 13 Nghị quyết)
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 20/12/2022