Số ký hiệu Nghị quyết kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XII
Trích yếu Gồm 4 Nghị quyết (Từ NQ số 01-04/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 +TB KQ kỳ họp thứ 9)
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Văn bản Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Vũ Văn Thẩm
Ngày ban hành 26/04/2023
Ngày có hiệu lực 26/04/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Gồm 4 Nghị quyết (Từ NQ số 01-04/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 +TB KQ kỳ họp thứ 9)
Số ký hiệu: Nghị quyết kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XII
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 26/04/2023