Số ký hiệu Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 (gồm 13 Nghị quyết)
Trích yếu Nghị quyết kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XII
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Thường trực HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Vũ Văn Thẩm
Ngày ban hành 05/07/2023
Ngày có hiệu lực 05/07/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XII
Số ký hiệu: Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 (gồm 13 Nghị quyết)
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 05/07/2023